Återvinning

I Brf Sandvik återvinner vi matavfall, glas, metall, plast, elektronik, tidningar, kartonger, batterier, kläder och böcker.

Matavfall

Sedan 2019 sorterar vi ut matavfall i matavfallspåsar avsedda för detta i egna kärl vid halvcirkeln 110-112.

Det går att slänga matavfall i sopnedkasten men det kostar mer för föreningen och blir sämre för miljön. Rekommendationen är att sortera ut matavfall! Påshållare och matavfallspåsar får du som boende utan kostnad.

Sopnedkasten

I sopnedkasten i trapphuset får du slänga matavfall och även små kartonger som innehåller matrester. Paketera soporna i vanliga soppåsar och släng inte ner stora saker i sopnedklasten. Våra sopor sugs automatiskt ner till panncentralen i Minneberg och eldas upp.

Tyvärr händer det att några personer kastar helt fel saker i sopnedkasten vilket orsakar stopp och dyra kostnader för oss i Minneberg. Tänk på att sopnedkasten inte ska användas för annat än det som blir kvar när du sorterat ut allt som kan återvinnas.

OBS! Matavfall kan med fördel sorteras ut och lämnas i kärlen i halvcirkeln 110-112.

Återvinningsstationen i Minneberg

I återvinningsstationen mittemot panncentralen kan du lämna skrymmande saker som inte går ner i sopnedkasten. Du kommer in i Minnebergs återvinningsstation med din tag (samma som till ytterdörrarna i portarna).

  • Brännbart (Plast är brännbara sopor)
  • Kartonger, pizzakartonger, vinkartonger
  • Glas
  • Glödlampor
  • Batterier
  • Elektroniska saker
  • Möbler

Observera att matrester drar till sig råttor. Förpackningar som inte är rena bör du därför slänga i sopnedkastet istället. Se till att exempelvis pizzakartonger först blir små bitar så de inte fastnar i sopnedkastet

Vitvaror (kylar, frysar, spisar, diskmaskiner) får inte lämnas i grovsoprummet i Minneberg. De måste till Återvinningsstationen i Bromma (se nedan).

Tidningar och papper

Du kan lämna tidningar och papper i våra rum som finns för tidningar. Det närmaste för oss i Brf Sandvik finns rakt över gatan mitt emot rondellen utanför 110 och 112. Du kommer in i återvinningsrummet med din nyckel till källare och vindsförråd.

Byggavfall

Byggavfall får inte kastas i återvinningsstationen i Minneberg, det ska:

  • Lämnas på återvinningsstationen i Bromma.
  • Läggas i BigBag som transporteras bort av företaget (om man köper säckarna)
  • Tas om hand av entreprenören som sköter bortforsling åt dig

När det slarvas i sorteringen av grovsopor medför det höjda kostnader för sophämtning. Kostnaden när boende inte sorterar brännbart från icke-brännbart blir drygt 50 procent högre, då rensning då behöver ske manuellt. Alla boende i Minneberg är med och betalar kostnaden för hanteringen av grovsopor.

Återvinningsstationen i Bromma

Stockholms kommun har flera återvinningsstationer. Den närmaste från Minneberg är Bromma Återvinningscentral på Linta Gårdsväg 16, Bromma.

Du behöver lämna kyl, frys, spis och liknande på återvinningsstationen.
Renoverar du din lägenhet och har mycket sopor rekommenderar vi att du kör bort soporna till Brommas återvinningsstation.

Tips! Du kan låna släpkärra gratis 4 timmar från Bauhaus.