Återvinning

I Brf Sandvik återvinner vi matavfall, glas, metall, plast, elektronik, tidningar, kartonger, batterier, kläder och böcker

Matavfall

Vi har 2019 börjat med att sortera ut matavfall i egna kärl vid halvcirkeln 110-112.

Det går att slänga matavfall i sopnedkasten men det kostar mer för föreningen och blir sämre för miljön. Rekommendationen är att sortera ut matavfall!

Sopnedkasten

I sopnedkasten får du slänga matavfall och även små kartonger som innehåller matrester. Paketera soporna i vanliga soppåsar och släng inte ner stora saker i sopnedklasten. Våra sopor sugs automatiskt ner till panncentralen i Minneberg och eldas upp.

Tyvärr händer det att några personer kastar helt fel saker i sopnedkasten vilket orsakar stopp och dyra kostnader för oss i Minneberg. Tänk på att sopnedkasten inte ska användas för annat än det som blir kvar när du sorterat ut allt som kan återvinnas.

OBS! Matavfall kan med fördel sorteras ut och lämnas i halvcirkeln 110-112.

Återvinningsstationen i Minneberg

I återvinningsstationen kan du lämna skrymmande saker som inte går ner i sopnedkasten. Du kommer in i Minnebergs återvinningsstation med din tag (samma som till ytterdörrarna i portarna).

  • Brännbart. (Plast är brännbara sopor)
  • Kartonger, pizzakartonger, vinkartonger
  • Glas
  • Glödlampor
  • Batterier
  • Elektroniska saker
  • Möbler

Observera att matrester drar till sig råttor så förpackningar som inte är rena bör du slänga i sopnedkastet istället.

Vitvaror (kylar, frysar, spisar, diskmaskiner) får inte lämnas i grovsoprummet i Minneberg. De måste till Återvinningscentralen i Bromma.

Tidningar och papper

Du kan lämna tidningar och papper i våra rum som finns för tidningar. Det närmaste för oss i Brf Sandvik finns rakt över gatan mitt emot rondellen utanför 110 och 112. Du kommer in i återvinningsrummet med din nyckel till källare och vindsförråd.

Byggavfall

Byggavfall får inte kastas i grovsoprummet, det ska:

  • Lämnas på återvinningsstationen i Bromma.
  • Läggas i BigBag som transporteras bort av företaget (om man köper säckarna)
  • Tas omhand av entreprenören som sköter bortforsling åt dig

Det slarvas i sorteringen av grovsopor vilket medför förhöjda kostnader för sophämtning. Kostnad när man inte sorterar brännbart från icke-brännbart är drygt 50 % dyrare, då rensning sker manuellt. Alla boende i Minneberg är med och betalar kostnaden för grovsopor.

Återvinningsstationen i Bromma

Stockholms kommun har flera återvinningsstationer. Den närmaste från Minneberg finns på Linta Gårdsväg 16, Bromma.

Du behöver lämna kyl, frys, spis och liknande på återvinningsstationen.
Renoverar du din lägenhet och har mycket sopor rekommenderar vi att du kör bort soporna till Brommas återvinning.

Tips! Du kan låna släpkärra gratis 4 timmar från Bauhaus.