Årsstämman flyttas till måndagen den 15 juni

Föreningens årsstämma är måndagen den 15 juni kl kl 19.00 i föreningslokalen Båtviken, Svartviksslingan 81. Vi hoppas på vackert väder då vi planerar att sitta utomhus med högtalaranläggning.

För att ha så kort möte som möjligt så kommer vi inte ha någon förtäring denna gång. Däremot planerar vi för ett extra informationsmöte i höst och då blir det förtäring.

Välkomna!

Föreningens försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring finns numera i Protector Försäkring, www.protectorforsakring.se som har telefonjour dygnet runt 020-38 38 38.

Eller när det inte är akut: 08- 410 637 00 Epost: skador@protectorforsakring.se

Det innebär att vid fråga om skadedjur och liknande så skall man kontakta Anticimex  www.anticimex.com 075-245 10 00

Alla försäkringsärenden bör också snarast anmälas till vår förvaltare.

Till detta så finns det också en styrelseansvarsförsäkring tecknad med AIG Europe Limited

 

Tvärstopp i sopsugen

Vi har ett pågående sopstopp i sopsugen. Med hjälp av filmutrustning ser man att det sitter fast en säck med murbruk i röret. Hela Minneberg påverkas och HSB:s personal har kämpat på både igår och idag med att försöka få loss detta. Det företag som samfälligheten har serviceavtal med har också varit på plats idag. De har inte heller lyckats. Under morgondagen kommer nya resurser att sättas in. Men för närvarande går det inte att säga när det blir klart. Förutom de besvär och lukt som kommer att tillta så kan man räkna med att det blir en kostsam historia.