Vårnumret av Minnebergsbladet ute nu

Nu är det nya numret av samfällighetens nyhetsbrev Minnebergsbladet ute och utdelas i pappersform i din brevlåda. I vårnumret kan du bland annat läsa om:

 • Utflyktstips i vårt närområde
 • Information från din egen bostadsrättsförening
 • Vart ska jag vända mig med frågor om mitt boende?
 • Hållbart i Minneberg: Städa utan kemikalier
 • Så funkar Minneberg: Sortera rätt i nya miljöhuset

Klicka på bilden nedan för att läsa nyhetsbrevet.

Förslag om övergång till gemensam el

Vid kommande årsstämma i Brf Sandvik kommer styrelsen att förestå att stämman fattar besut om införande av gemensam el. Ett infoblad har delats ut till alla boende med information enligt nedan om vad detta innebär, i god tid inför stämman.

Gemensam el för lägre elkostnader

Genom att säga upp våra privata elabonnemang och istället köpa el via föreningens fastighetsabonnemang görs en årlig besparing på cirka 1200 kr per lägenhet. Idag får vi som boende en elräkning från Ellevio och en från den elleverantör vi valt. Med gemensam el köper bostadsföreningen in elmätare. Elförbrukningen mäts då genom en mättjänst och elräkningen kommer i stället på månadsavin via vår förvaltare.

Besparing genom minskade nät- och elavgifter

Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters el-abonnemang upphör och därmed de individuella nät- och elavgifterna. Den fasta avgiften på omkring 930 kr per lägenhet och år försvinner och den rörliga överföringskostnaden till elnätsbolaget sänks från 49,50 öre per kWh till ca 30 öre per kWh, d.v.s. en besparing på 19,5 öre per förbrukad kWh. Samtidigt försvinner den fasta årsavgiften till elleverantören (exv 420 kr, hos Fortum). Utöver detta kommer föreningen dessutom ha möjlighet att få bra pris på elavtal, då vi blir en storkund och tillsammans köper betydligt mer el än en individuell lägenhet. Vår totala elförbrukning blir då också så stor att det blir intressant att installera en solcellsanläggning, vilket är en fråga som styrelsen avser arbeta vidare med. En solcellsanläggning kan ge ytterligare ekonomiska besparingar samt miljövinster.

Enkel övergång med totallösning

Givet att stämmobeslut tas enligt styrelsens förslag sker all administration runt övergången till gemensam el av Infometric AB och fungerar enligt följande:

 • Uppsägning av samtliga privata elabonnemang, oavsett bindningstid
 • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang
 • Installation av nya elmätare med fjärravläsning
 • Varje medlem får sin elräkning via sin månadsavi

Nedan finns en sammanställning av ett antal frågor och svar om gemensam el. Har du andra frågor kan du kontakta styrelsen.

Frågor och svar om gemensam el

FRÅGASVAR
Vad händer med mitt ingångna avtal med elleverantören?I samma stund som föreningen går över till gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid. man tecknat.
Innebär gemensam el att jag fortsatt betalar el i förhållande till förbrukning?Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt och alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin.
Kan jag välja att fortsätta ha en egen elleverantör?Nej. Om stämman fattar beslut om att övergå till gemensam el innebär det att vi gemensamt köper el via föreningens fastighetsabonnemang.
Har styrelsen förslag på leverantör för införande av gemensam el?Ja. Om stämman beslutar om gemensam el avser styrelsen att anlita företage Infometric AB, som bedöms ha det mest intressanta erbjudandet bland de företag som föreningen fått anbud från.
Frågan om gemensam el skulle ha beslutats redan tidigare? Varför har detta inte skett?Ursprungligen skulle frågan komma till beslut under årsstämman 2020. P g a pandemin beslutades ärendet att istället hänskjutas till en extrastämma hösten. Då pandemins andra våg slog till under hösten valde styrelsen att avvakta till ordinarie stämma 2021.
Kommer underlag om gemensam el att finnas med i handlingarna inför årsstämman?Ja. I handlingarna kommer underlag om gemensam el att finnas med. Detta infoblad är till för att du ska ha möjlighet att tidigt skapa dig en uppfattning och också få möjlighet att ställa eventuella frågor i god tid till styrelsen.
Vad ska beslutas om på årsstämman vad gäller gemensam el?Stämman ska ta ställning till om Brf Sandvik ska införa gemensam el i enligthet med styrelsens förslag.

Så här funkar de nya postboxarna

Nu har de nya postboxarna driftssatts. Här finns information om hur det kommer att gå till med postutdelningen i boxarna. Denna har även delats ut i pappersform till alla boende. Du kommer inte längre att få posten i brevinkastet, men hämtar istället i din box på entréplan.

Postbox är säkrare och tryggare för oss som bor, såväl för inbrott som buller och brand. Boxen i entrén rymmer större försändelser än vad som går in i dörrens brevinkast. För att öppna din postbox använder du samma tagg som för att öppna tvättstugan. För att öppna boxen, håll taggen framför låssensorn (se bild 1). Öppna därefter luckan med vredet (se bild 2). När du stänger luckan låses den automatiskt efter en kort stund.

I samband med driftssättningen har alla hushåll fått en extratagg i postboxen. Där finns också en etikett ”ej reklam” för de som önskar. Denna sätts i plastlisten innanför luckan intill den upplysta digitala namnskylten. Etiketten syns då som på bild 3.

Om du behöver en ytterligare tagg till hushållet finns möjlighet att vända sig till HSB Fastighetsexpedition på Panncentralen. Där går det att köpa extra taggar. En tidningshållare kommer att sättas upp intill din ytterdörr där din morgontidning kommer att delas ut. Då postboxarna är i drift behövs inte längre ditt brevinkast i dörren. Du kan kan då t ex välja att sätta igen brevinkastet eller byta ut dörren mot en säkerhetsdörr utan brevinkast.

Nedan finns en sammanställning av ett antal frågor och svar om postboxarna. Har du andra frågor kan du kontakta styrelsen.

Frågor och svar om postboxarna

FRÅGASVAR
Vilken typ av försändelser kommer att delas ut till postboxarna?Alla typer av postförsändelser som delas ut från PostNord och andra postoperatörer.
Kommer morgontidningen att delas ut i min postbox?Nej. Morgontidningen kommer att delas ut i de tidningshållare som installeras intill din lägenhetsdörr.
Kommer reklam-försändelser att delas ut i postboxen?Ja. Såvida du inte har satt upp etiketten ”ej reklam” för att meddela att du inte önskar reklam.
Kan jag slippa gå ner och hämta min post i postboxen?Om du är över 80 år eller har rörelsehinder eller sjukdom har du möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren. Kontakta i så fall styrelsen som då kan meddela postoperatörer.
Vilken tagg använder jag för att öppna postboxen?För att öppna din postbox använder du samma tagg som för att öppna tvättstugan.
Vad gör jag om jag inte har rätt tagg?Alla hushåll får en extratagg i postboxen. Om du behöver en ytterligare tagg till hushållet kan du vända sig till HSB Fastighetsexpedition på Panncentralen. Där går det att köpa extra taggar.
Finns något erbjudande om jag vill sätta in en ny säkerhetsdörr?Självklart kan själv du ta kontakt med leverantörer. Annars kan du kontakta styrelsen som låtit ta fram ett erbjudande från en leverantör för att underlätta för dig som önskar. Då får du dokumentation om erbjudandet.
Något annat jag kan behöva tänka på?Det kan vara bra att se till att göra avbott i tidningsprenumeration eller be en granne ta hand om tidningen när du är borta.

Vinternumret av Minnebergsbladet ute nu

Nu är det nya numret av samfällighetens nyhetsbrev Minnebergsbladet ute och utdelas i pappersform i din brevlåda. I vinternumret kan du bland annat läsa om:

 • Julmys – men håll koll på ljusen & 5 tips på miljövänlig jul
 • Information från din egen bostadsrättsförening
 • Panncentralen – uppvärmningen uppgraderas
 • Hållbart i Minneberg: Vad är hållbar utveckling?
 • Så funkar Minneberg: Snöröjning och halkbekämpning

Klicka på bilden nedan för att läsa nyhetsbrevet.

Minnebergsbladet 4 2020

Brf Sandvik inför postboxar

Olika utredningar har gjorts genom åren av Post- och tele-styrelsen med förslag på brett införande av postboxar i entréer på flerbostadshus. Dessa förslag har kritiserats och avvisats, men det står varje fastighetsägare fritt att införa postboxar. Numera är det alltid postboxar i all nyproduktion av flerbostadshus. Styrelsen i Sandvik kom fram till att på grund av utvecklingen i vår omvärld så var det ett enkelt beslut att nu ta detta steg.

Postbox är säkrare och tryggare för våra boenden, såväl för inbrott som buller och brand. Byter man till en modern säkerhetsdörr till lägenheten får man en bättre ljudisolering.

Boxen i entrén rymmer större försändelser än vad som går in i dörrens brevinkast. Bekvämt är det också då samma tagg som man öppnar tvättstugan med kommer att gå till den egna boxen. Om man inte vill byta till en dörr utan brevinkast så behöver man inte. Däremot finns en enkel tillsats som monteras på de dörrar som har brevinkast för att spärra detta. Det är ju också intressant för de som nyligen investerat i en säkerhetsdörr.

Så länge man har sin gamla dörr kvar levereras morgontidningen i brevinkastet, om man bytt dörr kommer tidningen lämnas i en liten hållare som sätts upp vid dörren. Styrelsen kommer också försöka ta fram en ett förslag på en rabatterad lösning för de som önskar byta sin dörr till en säkerhetsdörr av senaste säkerhetsklass.