Lämna in motioner senast 29 februari!

Sista datum för att lämna in motioner inför den kommande årsstämman är den 29 februari 2020.

Vad är en motion och vad händer med dessa på stämman?
En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen oavsett om de sitter i styrelsen eller ej.

När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bl. a. föreningens stadgar och lagtexten. Styrelsen lämnar sedan förslag till beslut med en motivation. Tillsammans med den kommande kallelsen till föreningsstämman får Du som är Brf-medlem även alla motioner, med styrelsens förslag till beslut, samt övriga stämmohandlingar.

På föreningsstämman röstar alla närvarande (en röst/bostadsrätt) sedan om motionerna.

Beslut på årsstämman kan bara fattas om förslag som finns med i kallelsen och dagordningen.

Hur skriver man en motion?
• Vad tycker du ska åtgärdas?
• Varför tycker du så?
• Hur tycker du att det kan genomföras?

Vart skickar jag min motion?
Lämna den personligen till någon i styrelsen, maila till info@brfsandvik.se eller skicka den med post till
Brf Sandvik
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm

Årsstämman kommer äga rum i lokalen Badviken den 23 april 2018. Kallelse och handlingar kommer senare.

Föreningens försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring finns i Protector Försäkring. www.protectorforsakring.se som har telefonjour dygnet runt 020-38 38 38.

Eller när det inte är akut: 08- 410 637 00
Epost: skador@protectorforsakring.se

Den tecknade fastighetsförsäkringen innebär att vid fråga om skadedjur och liknande ska man kontakta Anticimex 
www.anticimex.com
075-245 10 00

Alla försäkringsärenden bör också snarast anmälas till vår förvaltare.

Till detta så finns det också en styrelseansvarsförsäkring tecknad med AIG Europe Limited.

Städdag 8 maj 2018

Välkomna tisdagen den 8 maj klockan 18.00 till årets vårstädning i Brf Sandvik. Vi samlas på sedvanligt vis på gården till port 114-116 för att sedan göra fint i vårt område.

Under kvällen kommer föreningen och en lokal mäklarfirma på plats bjuda på lite enklare mat och dryck.

Detta är ett ypperligt tillfälle att träffa grannar och delar av styrelsen. Meddela oss även gärna vad du tycker är bra respektive mindre bra gällande föreningens mark så tar vi det vidare inför vårens marksyn med förvaltarna. Har du andra frågor är du givetvis välkomna med dessa också!

Vi ses!

/Styrelsen

Uthyrningsrummet blir större

Vårt 2-bädds uthyrningsrum kommer nu att bli större. Vi öppnar väggen in till gamla styrelserummet och då blir det två rum som kan hyras ut som övernattningslägenhet. Precis som tidigare delas toalett och dusch med ett uthyrt rum som använder samma ingång till hallen.

Bilderna nedanför visar hur det ser ut nu när öppningen finns.