Fasadarbeten i sommar

Torsdagen 11 Juni kl 08-16 inleds fasadarbete. Då kommer betongelement på fasaden Svartviksslingan 116 att högtryckstvättas.

Under förra sommaren målades pilastrar på fasaden 104-108 och även utsmyckningen högst upp på 104. Står man vid busshållplatsen på torget och tittar högst upp på fasaden ser man skillnad i kulör och fräschhet.

I år blir det ommålning av de utsmyckningar som finns på
våra övriga husgavlar, alltså de pilastrar och element i olika utformning och färg som finns där. Dessa utsmyckningar är nu svarta i färgen p g a miljöpåverkan.

Dessutom kommer nedre delen av fasaden att få en förbättring på två ställen. Dels mot gatan vid vår rundel, dels på baksidan av port 116 mot skogen.