Flygbullerutredning från Swedavia

Här kommer information från Swedavias flygbullerutredning angående inventering av vår fastighet. Det gäller i första hand fastigheten Sandvik 16: Svartviksslingan 112-116.

I processen att utreda om fastigheten är berättigad till bullerdämpningsåtgärder utför vi inventering av lägenheterna. Detta innebär att vi behöver komma in i alla lägenheter (läs: så många som möjligt). Varje lägenhet tar ca 5-10 minuter och vi kan sköta avisering själva.

Vid inventeringen kommer vi att göra en förteckning över rumsvolymer, fönstermått, glastyp och typ av ventilationsdon i samtliga boningsrum (dvs ej WC, hall eller klädkammare och dyl). Vi gör detta för att kunna beräkna inomhusnivåerna från flygbullret, för varje rum. I de fall ett rum överskrider det satta gränsvärdet, kommer vi att rekommendera lämpliga ljudisoleringsåtgärder åt Swedavia. Detta kan vara t ex ljuddämpning av ventiler, fönsterförstärkning eller fönsterbyte.

Läs gärna mer här: http://www.swedavia.se/bromma/om-bromma-stockholm-airport/for-grannar/buller/