Föreningens försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring finns numera i Protector Försäkring, www.protectorforsakring.se som har telefonjour dygnet runt 020-38 38 38.

Eller när det inte är akut: 08- 410 637 00 Epost: skador@protectorforsakring.se

Det innebär att vid fråga om skadedjur och liknande så skall man kontakta Anticimex  www.anticimex.com 075-245 10 00

Alla försäkringsärenden bör också snarast anmälas till vår förvaltare.

Till detta så finns det också en styrelseansvarsförsäkring tecknad med AIG Europe Limited