Gemensam el håller på att införas

Efter att beslut om att införa gemensam el fattats på Brf Sandviks årsstämma håller nu införandet av gemensam el på att ske.

Gemensam el för lägre elkostnader

Genom att säga upp våra privata elabonnemang och istället köpa el via föreningens fastighetsabonnemang görs en årlig besparing på cirka 1200 kr per lägenhet. Idag får vi som boende en elräkning från Ellevio och en från den elleverantör vi valt. Med gemensam el köper bostadsföreningen in elmätare. Elförbrukningen mäts då genom en mättjänst och elräkningen kommer i stället på månadsavin via vår förvaltare.

Du behöver inte säga upp ditt abonnemang

Du behöver inte själv säga upp ditt befintliga elabonnemang. I samma stund som föreningen går över till gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid. man tecknat.

All administration runt övergången till gemensam el av Infometric AB som anlitats av Brf Sandviks styrelse och fungerar enligt följande:

  • Uppsägning av samtliga privata elabonnemang, oavsett bindningstid
  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang
  • Installation av nya elmätare med fjärravläsning
  • Varje medlem får sin elräkning via sin månadsavi

Har du fler frågor, kolla gärna sammanställda frågor och svar från tidigare info inför beslut om gemensam el.