Höstnumret av Minnebergsbladet strax i din postbox

Nu är det nya numret av samfällighetens nyhetsbrev Minnebergsbladet publicerat digitalt och på väg ut och delas ut i pappersform i din postbox. I höstumret kan du bland annat läsa om:

  • Så kan du renovera hållbart
  • Hur undviker jag stopp i avloppen
  • Torgets mystiska konstverk
  • Renoverade badviken
  • Vad händer i Minnebergsparken
  • Vikten av att sortera rätt

Klicka på bilden nedan för att läsa nyhetsbrevet.