HSB-portalen öppnas för boende och medlemmar

Inloggningsuppgifter till HSB Portalen skickas ut per brev under februari till boende, medlemmar och bosparare i HSB Stockholm.

Den som loggar in på HSB Portalen kan se all information om sitt boende, exempelvis bostadsavier, OCR nr etc.

Även felanmälningar kan göras snabbare och enklare på HSB Portalen. Bosparare kan dessutom göra intresseanmälningar till hyresrätter, direkt på webben.

För oss i Brf Sandvik innebär denna lansering att HSB:s tillgänglighet ökar, då boende och medlemmar kan skicka frågor och felanmälningar till  HSB kund- och medlemsservice direkt via HSB Portalen.