Mäklarinfo

Här nedan finns information till mäklare

Föreningens organisationsnummer

716418-6889

I månadsavgiften ingår

 • Värme
 • VA
 • Kabel-tv (ComHem)
 • Bredband (Telenor)
 • Telefoni (Telenor)
 • Tvättstuga
 • Vinds- och/eller källarförråd

I månadsavgiften ingår inte

 • Gas (finns inte i området)
 • Hushållsel
 • Mobiltelefoni

Finns det några obligatoriska tillägg?

Nej

När bildades föreningen?

1985

Byggnadsår?

1985

Aktuell skuld för föreningens nuvarande lån?

Ca 54 miljoner kronor (Enligt ÅR2018)

Aktuell plan för amorteringar?

Inga amorteringar under 2018-2019. Främst p g a av att vår inlåningsränta är högre på vår likvida medel (0,45%}. Men även för att vi kommer investera i garageutbyggnad och snart behöver låna till det.
Alla lån är rörliga kopplade till Stibor vilket innebär en ränta på 0,40%.
(Alla siffror är från september 2019)

Använder föreningen sig av linjära eller progressiva avskrivningar?

Linjära

Har föreningen någon policy kring max. antal ägare på en lägenhet??

Nej

Är föreningen skatteklassad som ”äkta” bostadsrättsförening i dagsläget?

Ja

Hur många bostadsrätter och lokaler finns i föreningen?

 • 118 bostadsrätter
 • 0 hyresrättslägenheter
 • 6 lokaler (varav 2 gästrum och ett styrelserum)

Tar föreningen/förvaltaren ut Överlåtelseavgift/Pantsättningsavgift?
Kostnad? Vem debiteras?

 • Överlåtelseavgift: 3,5 % av gällande basbelopp debiteras säljaren
 • Pantsättningsavgift: 1,5 % av gällande basbelopp debiteras pantsättaren

Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?

Kostnad för medlemskap i HSB tillkommer. Andel 500 kr/person och medlemsavgift 150 kr/hushåll och år.

Accepterar föreningen Juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål?

Nej

Accepterar föreningen delat ägandeskap, t ex att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn?

Oftast ok – Avgörs från fall till fall

Har föreningen beslutat/diskuterat om någon Avgiftsförändring?

Nej, senaste ändringen var en sänkning av avgiften.

Finns Kabel-TV/Bredband i fastigheten? Leverantör? Kostnad?

Com Hem levererar kabel-tv som föreningen betalar. Vi har utbudet digital-TV Bas.
Just nu (januari 2020) har vi  analoga kanalerna 1, 2 ,3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, FOX, TLC, SVT 24, SVT Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, öppna kanalen, AccessTV. Även digitala kanalerna SVT1, SVT2, TV4, TV6.

Bredband 250 Mbit/s från Telenor/Bredbandsbolaget är kostnadsfritt för boende, föreningen betalar kostnaden.

Äger föreningen egna parkeringsplatser och garageplatser?
Hur många? Kostnad? Antal i kö?

Det finns möjlighet att hyra parkeringsgarage genom Minnebergs Samfällighet som ansvarar för ca 500 platser. Kostnad/mån 436 – 608 kr beroende på om det är inne/uteparkering och ev. eluttag. Elbilsplatser finns.

Det planeras att bygga 70 parkeringsplatser till, beräknas vara klara om 2 år.

Ca kötid till parering är 2 år, bygger ut för att minska kötiden.

Finns cykelförråd?

Ja

Finns barnvagnsförråd?

Nej

Minnebergs Samfällighet

Föreningen är delägare i Minnebergs samfällighet som enligt anläggningsbeslut ansvarar för sopsuganläggning, återvinningsstation, garage med sammanlagt 528 p-platser, gemensamhetslokaler (två st med plats för vardera 75 personer), centralantennanläggning samt ventilation och uppvärmning. Värmeanläggningen är av kombityp för olja och el, med ackumulatortankar för uppvärmning nattetid samt värmepumpar för värmeåtervinning. En stor del av samfällighetens värmeproduktion, cirka 38 %, kommer från återvinning av värme från de ingående föreningarnas bostäder och lokaler.

I området finns också bibliotek, vävstugor, snickerilokal, fotostudio, bordtennis, motions- och gymnastiklokal med bastu, badbrygga samt båtklubb.

Vilken typ av uppvärmning finns?

Kombityp för olja och el, med ackumulatortankar för uppvärmning nattetid samt värmepumpar för värmeåtervinning.
Treglasfönster finns i alla lägenheter.

Vilken typ av ventilation finns?

Mekanisk frånluft. Högst upp i varje fastighet finns ett fläktpaket med ett återvinningsbatteri som skickar all luft från lägenheterna ned till panncentralens värmepumpar för produktion av värme och varmvatten. (gäller hela Minneberg)

Är det möjligt att installera köksfläkt med utsug eller endast kolfilterfläkt?

Ej motordriven fläkt som ansluts till befintligt system; utan anslutning kan motordriven anslutas efter särskild beslut av styrelse. (Själva kolfiltret är av underordnad betydelse)

Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar, och i så fall när?

 • 2000-2001 Installation av nya värmepumpar
 • 2002 & 2008 Stamrensning Kök och badrum/WC. Stamrensning 2015
 • 2004 Renovering av trapphusen
 • 2005 Renovering av tvättstugor
 • 2008 Hel genomgång av taket med nya takstegar, plåtar m.m.
 • 2008 Fönsterrenovering, Stamrensning
 • 2008 Ny belysning i gemensamma utrymmen
 • 2012 Trapphusmålning, klinkergolv i hissar samt bidraget med föreningens del till ny bastu och motionsanläggning
 • 2013 Byte av stamventiler i samtliga badrum, samt bidraget med föreningens del med nya spaljéer i garagen och renovering av värmeanläggningen
 • 2014 Markarbeten, samt bidraget med föreningens del med resterande del av utbyte  spaljéer i garagen och nytt styrsystem för värme, ventilation, belysning
 • 2015 OVK. Nya takfläktar för värmeåtervinningen samt renovering av förenings undercentral. Stamrensning
 • 2016 Hissrenovering, elektroniska anslagstavlor i portarna
 • 2017-2018 Fortsatt utbyte av tvättmaskiner och torktumlare
 • 2018 Installation av digital tvättstugebokning
 • 2018 Samtliga källargångar har renoveras med målade golv och en 50 cm plåtsockel på samtliga väggar. Utbyte av en del spaljéer

Ska fastigheten genomgå några omfattande renoveringar, och i så fall när?

Omläggning av tak och fasad inom 5-10 år

Stambyte om mer än 20 år

Parkeringsgarage P2 börjar byggas ut under 2020.
Föreningen står för 13 % av kostnaden, eftersom att det är samfälligheten som bygger ut parkeringen och detta därmed sker tillsammans med övriga tre Brf som ingån i samfälligheten.
Det blir 70 nya parkeringsplatser. (Enligt plan från 2019-02-25)

Kontaktinformation

Frågor till föreningen info@brfsandvik.se

Frågor till föreningens ordförande Manne Seifter, manneseifter@bredband.net

Mäklarfrågor: Vice ordförande Michael Lennfors,
lennfors@gmail.com

Ansökan om medlemskap skickas till

HSB Stockholm,
112 84  Stockholm