Nu hämtas alla taggar hos HSB i panncentralen

Även tvättstugorenas taggar hanteras nu av HSB i panncentralen

Vi har nu flyttat hanteringen av tvättstugans taggar till HSB i panncentralen.

Så alla taggar hämtas ut och programmeras om där.
Garage, soprum, cykelrum, tvättstuga, osv…

Läs mer här