Nya avtal för vår förvaltning

För våra bostadsrättsföreningar Sandvik, Svartvik, Tangen, Tranan samt Minnebergs samfällighetsförening har det nu blivit klart med nya avtal avseende förvaltartjänster.

Från den första januari går vi i Sandvik in i ett gemensamt femårigt avtal med HSB Stockholm avseende fastighetsskötsel, markskötsel samt ekonomiadministration. Dessutom har vi tillsammans gjort upp om ett gemensamt förvaltaravtal som löper på ett år i taget. Det senare avtalet är ettårigt med möjlighet till förlängning på grund av att vi med våra ökade krav på förvaltarens kompetens ska kunna följa upp verksamheten och påverka med större kraft.

I de nya avtalen har återrapportering och föreningarnas krav på kvalitetssäkring förstärkts. Som boende märker man till att börja med, bland annat att expeditionen i panncentralen kommer att öppna lite tidigare på morgnarna. Ett par timmar en dag i veckan kommer också förvaltaren att finnas därnere. Förhandlingarna har pågått i över ett år och vi har haft hjälp av en specialist från Fasticon – ett bolag som är specialister på upphandling av fastighetsförvaltning och fastighetsanknuten verksamhet.

En annan viktig del i det nya avtalet är brandskyddet. HSB:s fastighetschef blir brandskyddsansvarig med ansvar för besiktningar och kontroll av ronderingar. Som styrelse kan vi inte frånsäga oss ansvaret för fastigheterna så vi kommer fortfarande ha en person, Alain Minoz som är brandskyddsansvarig i styrelsen. Och Alains uppgift blir då att se till att styrelsen löpande får nödvändig dokumentation så att vi säkerställer att vi uppfyller kraven för systematiskt brandskyddsarbete.