Nya stadgar samt underhållsansvar

Nya stadgar

Under våren 2015 antogs enhälligt på två stämmor nya stadgar för föreningen Brf Sandvik.

Stadgarna bygger på HSB’s så kallade normalstadgar 2011. De nya stadgarna har bland annat en tydlig innehållsförteckning och trots att de är mer omfattande än de tidigare är de betydligt enklare att hitta i.

Samtliga fyra bostadsrättsföreningar i Minneberg har eller är på väg att anta dessa stadgar. Sandviks stadgar har också godkänts av HSB Stockholm och HSBs Riksförbund. Föreningens nya stadgar samt tillhörande broschyr ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” har idag delats ut till alla boende.

Broschyren är ett bra hjälpmedel för den som planerar att göra förändringar i sin lägenhet. Ett undantag från broschyren som klargörs i de nya stadgarna är att bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens ytterdörr och det som hör till den; föreningen svarar endast för målning av dörrens utsida. Detta är också lika för alla fyra Minnebergsföreningarna. Anmäl alltid till styrelsen och invänta tillstånd vid renoveringar som påverkar el, vatten och ventilation. Inte heller golvbrunnsbyte eller bilning för golvbrunnsbyte får utföras utan tillstånd.

Blankett för förändringsarbeten kan erhållas från förvaltaren eller styrelsen. Den finns också på hemsidan under – Renovering och ombyggnad.

Här finns det utdelade materialet om du vill läsa det digitalt: