Nya styrelsemedlemmar

På årsstämman 16 maj 2022 invaldes tre nya styrelsemedlemmar.
Det blev Helge Koponen, Ida Karlsson och Karolina Hedlund.

Samtidigt lämnade tre personer styrelsen, Bruno Einarson, Manne Seifter och Michael Lennfors. Vi tackar dem för all hjälp vi fått med styrelsearbetet!

Hela styrelsen finns på den här sidan:
http://www.brfsandvik.se/ny/styrelsen/