Om Minneberg

Minnebergs Samfällighet

Tillsammans har de fyra bostadsrättsföreningarna Brf Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan bildat en samfällighet (Minnebergs samfällighet) som svarar för garagen, sopnedkasten med sopsugsystemet, kabelTV-anläggningen, grovsoprummet och panncentralen med uppvärmningen.

Uppvärmning sker i egen anläggning – eluppvärmning i ackumulatortankar samt genom återvinning av frånluft. Högst upp i varje hus finns ett fläktrum som skickar ned luften till panncentralen som sedan med hjälp av två stora värmepumpar värmer det vatten som finns i våra element och kranar. Riktigt kalla dagar används också en oljepanna för uppvärmningen.

Samfälligheten ansvarar också för olika trivselaktiviteter.

Bostadsrättsföreningarna

I Minnebergs Samfällighet ingår alltså fyra bostadsrättsföreningar:

Parkering i Minneberg

Parkeringsplatser finns att hyra i två parkeringshus.

För dig som har motorcykel eller moped finns det gallerförsedda platser att hyra.

En del av övre parkeringsdäcket på respektive garagehus är avgiftsbelagd besöksparkering. För övriga parkeringsplatser på Svartviksslingan och de två återvändsgränderna se skyltning.

Det finns även ett par besöksparkeringar längs med fasaden mot Svartviksslingan mellan port 110 och torget. En parkeringsplats utanför port 104-108 har Brf Sandvik valt att använda som 15-minutersparkering. Detta för i- och urlastning då det inte går att köra fram till porten.