Bättringsmålning av de gröna spaljéerna

I sommar kommer vi att måla om överliggaren på de gröna spaljéerna. För att underlätta arbetet ber vi om att de saker som finns nära din spaljé tas bort. Om grenar eller annan växtlighet är i vägen för arbetet kommer dessa att tas bort så varsamt som möjligt. Arbetet beräknas utföras under vecka 28-29, dvs 7-18 juli.

Om det finns frågor om detta kan man kontakta målaren Peter Nyberg på 070-564 54 41 eller förvaltaren Erika Kenne på 010-442 13 66.

Nya styrelsemedlemmar!

På årsmötet slutade Alexander Olsson och Karin Gustafsson i styrelsen. Stort tack till dem för ett fantastiskt arbete åt BrfSandvik och Minnebergs samfällighet.

De ersattes med Pia Olsson och Majvor Wik som nu kommer att sitta två år i styrelsen. Vi kommer att uppdatera hemsidan med bilder på alla i styrelsen.

Alla kontaktuppgifter till nya styrelsen hittar ni på sidan Styrelsen.

Polistillstånd för storsäckar (Big bags)

Stockholms Stad har publicerat ny information om regler för storsäckar.

Det blir allt vanligare att storsäckar används vid renoveringar. Vad många inte vet är att det krävs tillstånd av Polisen för att ställa ut storsäckar på gatan. Bara i undantagsfall kan du få tillstånd att ställa säckarna på trottoaren.

Nu finns en sida med information om vilka som har tillstånd och möjlighet att rapportera in storsäckar som står i vägen. Läs mer här: http://www.anmalstorsack.se/

Läs mer på vår hemsida om våra lokala regler under rubriken Renovering och ombyggnad i lägenheten.