Nya styrelsemedlemmar!

På årsmötet slutade Alexander Olsson och Karin Gustafsson i styrelsen. Stort tack till dem för ett fantastiskt arbete åt BrfSandvik och Minnebergs samfällighet.

De ersattes med Pia Olsson och Majvor Wik som nu kommer att sitta två år i styrelsen. Vi kommer att uppdatera hemsidan med bilder på alla i styrelsen.

Alla kontaktuppgifter till nya styrelsen hittar ni på sidan Styrelsen.

Polistillstånd för storsäckar (Big bags)

Stockholms Stad har publicerat ny information om regler för storsäckar.

Det blir allt vanligare att storsäckar används vid renoveringar. Vad många inte vet är att det krävs tillstånd av Polisen för att ställa ut storsäckar på gatan. Bara i undantagsfall kan du få tillstånd att ställa säckarna på trottoaren.

Nu finns en sida med information om vilka som har tillstånd och möjlighet att rapportera in storsäckar som står i vägen. Läs mer här: http://www.anmalstorsack.se/

Läs mer på vår hemsida om våra lokala regler under rubriken Renovering och ombyggnad i lägenheten.

Hissrenoveringar vecka 17

Under vecka 17 kommer Hiss & Elteknik lägga in nya fina stengolv i våra hissar. Hissen i respektive port kan därför stå stilla tidvis då arbete sker under nedan dagar:

Nr 104 Måndag – Tisdag vecka 17 2012
Nr 108 Måndag – Tisdag vecka 17 2012
Nr 110 Tisdag – Onsdag vecka 17 2012
Nr 112 Tisdag – Onsdag vecka 17 2012
Nr 114 Onsdag – Torsdag vecka 17 2012
Nr 116 Onsdag – Torsdag vecka 17 2012

Flygbullerutredning från Swedavia

Här kommer information från Swedavias flygbullerutredning angående inventering av vår fastighet. Det gäller i första hand fastigheten Sandvik 16: Svartviksslingan 112-116.

I processen att utreda om fastigheten är berättigad till bullerdämpningsåtgärder utför vi inventering av lägenheterna. Detta innebär att vi behöver komma in i alla lägenheter (läs: så många som möjligt). Varje lägenhet tar ca 5-10 minuter och vi kan sköta avisering själva.

Vid inventeringen kommer vi att göra en förteckning över rumsvolymer, fönstermått, glastyp och typ av ventilationsdon i samtliga boningsrum (dvs ej WC, hall eller klädkammare och dyl). Vi gör detta för att kunna beräkna inomhusnivåerna från flygbullret, för varje rum. I de fall ett rum överskrider det satta gränsvärdet, kommer vi att rekommendera lämpliga ljudisoleringsåtgärder åt Swedavia. Detta kan vara t ex ljuddämpning av ventiler, fönsterförstärkning eller fönsterbyte.

Läs gärna mer här: http://www.swedavia.se/bromma/om-bromma-stockholm-airport/for-grannar/buller/