Hissrenoveringar vecka 17

Under vecka 17 kommer Hiss & Elteknik lägga in nya fina stengolv i våra hissar. Hissen i respektive port kan därför stå stilla tidvis då arbete sker under nedan dagar:

Nr 104 Måndag – Tisdag vecka 17 2012
Nr 108 Måndag – Tisdag vecka 17 2012
Nr 110 Tisdag – Onsdag vecka 17 2012
Nr 112 Tisdag – Onsdag vecka 17 2012
Nr 114 Onsdag – Torsdag vecka 17 2012
Nr 116 Onsdag – Torsdag vecka 17 2012

Flygbullerutredning från Swedavia

Här kommer information från Swedavias flygbullerutredning angående inventering av vår fastighet. Det gäller i första hand fastigheten Sandvik 16: Svartviksslingan 112-116.

I processen att utreda om fastigheten är berättigad till bullerdämpningsåtgärder utför vi inventering av lägenheterna. Detta innebär att vi behöver komma in i alla lägenheter (läs: så många som möjligt). Varje lägenhet tar ca 5-10 minuter och vi kan sköta avisering själva.

Vid inventeringen kommer vi att göra en förteckning över rumsvolymer, fönstermått, glastyp och typ av ventilationsdon i samtliga boningsrum (dvs ej WC, hall eller klädkammare och dyl). Vi gör detta för att kunna beräkna inomhusnivåerna från flygbullret, för varje rum. I de fall ett rum överskrider det satta gränsvärdet, kommer vi att rekommendera lämpliga ljudisoleringsåtgärder åt Swedavia. Detta kan vara t ex ljuddämpning av ventiler, fönsterförstärkning eller fönsterbyte.

Läs gärna mer här: http://www.swedavia.se/bromma/om-bromma-stockholm-airport/for-grannar/buller/

HSB-portalen öppnas för boende och medlemmar

Inloggningsuppgifter till HSB Portalen skickas ut per brev under februari till boende, medlemmar och bosparare i HSB Stockholm.

Den som loggar in på HSB Portalen kan se all information om sitt boende, exempelvis bostadsavier, OCR nr etc.

Även felanmälningar kan göras snabbare och enklare på HSB Portalen. Bosparare kan dessutom göra intresseanmälningar till hyresrätter, direkt på webben.

För oss i Brf Sandvik innebär denna lansering att HSB:s tillgänglighet ökar, då boende och medlemmar kan skicka frågor och felanmälningar till  HSB kund- och medlemsservice direkt via HSB Portalen.