Polistillstånd för storsäckar (Big bags)

Stockholms Stad har publicerat ny information om regler för storsäckar.

Det blir allt vanligare att storsäckar används vid renoveringar. Vad många inte vet är att det krävs tillstånd av Polisen för att ställa ut storsäckar på gatan. Bara i undantagsfall kan du få tillstånd att ställa säckarna på trottoaren.

Nu finns en sida med information om vilka som har tillstånd och möjlighet att rapportera in storsäckar som står i vägen. Läs mer här: http://www.anmalstorsack.se/

Läs mer på vår hemsida om våra lokala regler under rubriken Renovering och ombyggnad i lägenheten.