Porttelefon

Ingen portkod, men porttelefon!

Porttelefonen är en trygghet för våra boende.

Föreningens portlås fungerar med de blå och röda brickorna som överlämnats tillsammans med lägenhetsnycklarna. Någon portkod behövs inte.

Din nyckel till förråd och tidningsåtervinning kan även användas för att öppna ytterdörren i portarna i Brf Sandvik.


Porttelefonen kopplas till ditt eget telefon-nummer. Ändring av telefonnummer anmäls till panncentralen. Vid besök och påringning hörs en särskild signal i luren och efter samtal kan porten öppnas genom att knapp 5 trycks ned och luren läggs på.

Systemet fungerar dagtid, 07.00 – 21.30, med den kod som står angiven på de yttre porttavlorna.

Övrig tid kan man från porten komma i kontakt med den boende om du istället direkt slår telefonnumret.

Huvudbrickan till lägenheten (oftast en blå) ger tillträde till grovsoprum och i förekommande fall till p-hus, motionslokal, snickeri etc.

Tvättstugan har grön tagg, läs mer om hur det fungerar här.

Extra brickor kan köpas för 100 kr styck på panncentralen, Svartviksslingan 93.