Badrum

För badrum gäller en hel del speciella regler.

Bäst är att alltid börja med att kontakta styrelsen.

Allt arbete i lägenheten ska utföras fackmässigt såsom elektriska arbeten och VVS-arbeten (våtrumsbehörighet).

Innan arbetet påbörjas ska grannar i din uppgång samt också de i den närmaste uppgången förvarnas om eventuella störningar. Störande arbeten ska förläggas på normal arbetstid. Inget bråte eller material får läggas i trapphus och om byggrester ska läggas i stora byggsäckspåsar ska dessa inte placeras på gräsytor och trafikkontorets regler ska gälla.

Vad som gäller är att du som brf-innehavare är ansvarig (byggherre) för nästan allt som finns och görs i lägenheten. Det innebär att det är ert ansvar att t ex kakel uppsätts med ett riktigt gjort våtrumsskikt.
Också avstängningskranarna i badrummet är era, även om ni inte kan byta dem utan att först få avstängt i källaren.

Handdukstork

Byter man handdukstork så måste man se till att det monteras en som är anpassad för varmvatten (alltså inte för radiatorvatten). Om man ersätter handdukstorken med en elektrisk tork (eller elslingor i golvet) så måste det göras en förbikoppling (s k bypass). Instruktion hur det går till kan fås av förvaltare eller fastighetsskötare. Som boende har man ansvar att det görs på ett korrekt sätt. Systemets balansering får inte rubbas då det kan bli risk för tillväxt av legionella.

Golvbrunn

Byta golvbrunn får man numera inte göra själv. Det gör föreningen via HSB´s fastighetsservice.

Ett av de viktiga undantagen är golvbrunnen. Denna måste bytas om man byter golvmaterial till klinker. (Och oftast annars också)

Det är väldigt vanligt att man då samtidigt ofta vill flytta brunnen en bit varpå risken vid bilning är man går igenom golvet. Man ska inte vara rädd för genomslag utan tvärtom planera för det. (med stampning i lägenheten under.)

Föreningen ombesörjer alltså själva bytet av golvbrunnen och även kostnaden för detta – vill man flytta brunnen en bit så får man själv stå för den merkostnaden.

Vår HSB Förvaltare är kontaktperson och tar emot beställning av golvbrunnsbyte.