Balkonginglasning

Kontakta styrelsen för mer information innan du börjar!

Avtal med Brf Sandvik

Du får glasa in din balkong för föreningen men det är viktigt att du skriver ett avtal om det med Brf Sandvik.

Tillstånd från kommunen?

Du kan även behöva tillstånd från kommunen eftersom det förändrar fastighetens yttre utseende.

Behörig montör

Inglasningen måste monteras av behörig person.