Elarbeten i lägenheten

Bostadsrättsinnehavarens ansvar

Alla elarbeten i lägenheten, såväl underhåll som nyinstallationer, hör till bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde. Även elcentralen för säkringar hör dit. Ska arbete ske där, till exempel byte mot moderna automatsäkringar och jordfelsbrytare, så måste förstås strömmen brytas i huvudcentralen i källaren innan man kan börja med detta.

Bostadsrättsinnehavaren är som byggherre ansvarig för att allt elarbete utförs fackmässigt. Det innebär att alla installationer måste utföras av behörig elektriker. Det enda man får göra själv är byte av befintliga eluttag och då endast om man har kunskap om hur det ska ske.

Om man tar bort en innervägg och önskar fälla in elledning i bärande vägg eller golv så får man inte gå så djupt att armeringen skadas. I sådana fall bör man för säkerhets skull kontakta styrelse eller förvaltare innan åtgärder påbörjas.