Uppställning av Big Bag

bigbag
Läs denna sida innan du beställer en Big Bag

Föreningen har ett ökande problem med storsäckar (Big Bags).

För att minska besvären för våra boende har styrelsen beslutat följande:

  • Anmäl till styrelsen innan utplacering.
  • Säcken ska vara märkt med lägenhetsnummer.
  • Säcken får inte vara uppställd längre än en vecka.

Uppställning får enbart ske på tre platser:

  • På gården nära port 116
  • På framsidan bredvid övergångsstället 112
  • Mellan 110 och 112 där container för städdag brukar ställas ut

OBS! Polistillstånd behövs!

Läs mer på Stockholms Stads sida, http://www.anmalstorsack.se