Uppställning av Big Bag

Föreningen har ett ökande problem med storsäckar (Big Bags).

För att minska besvären för våra boende har styrelsen beslutat följande:

  • Anmäl till styrelsen innan utplacering.
  • Säcken ska vara märkt med lägenhetsnummer.
  • Säcken får inte vara uppställd längre än en vecka.

Uppställning får enbart ske på tre platser:

  • På gården nära port 116
  • På framsidan bredvid övergångsstället 112
  • Mellan 110 och 112 där container för städdag brukar ställas ut

OBS! Polistillstånd behövs!

Läs mer på Stockholms Stads sida, http://www.anmalstorsack.se