Stadgar

Hur fungerar Brf Sandvik?

Våra stadgar finns längst ner på den här sidan. Men de vanligaste frågorna och svaren ser du direkt på sidan.

  • Årsmöte ungefär i maj varje år.
  • Motioner (dina förslag till årsmötet) måste lämnas in skriftligt före mars månads utgång. Se detaljer i stadgarna längre ner.
    Styrelsen har möten ungefär 10 gånger per år och utses av årsstämman.
  • Våra cykelrum kan du köpa tillträde till, kontakta i så fall styrelsen.
  • Våra uthyrningsrum kan du hyra, se separat sida på hemsidan.
  • Brf Sandvik är en del av Minnebergs samfällighet.

Klicka på länken nedan för att läsa föreningens stadgar från 2015.

Brf Sandviks Stadgar (pdf)

Läs mer på Wikipedia om stadgar

Läs mer om stadgar på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadgar