Stadgar

Hur fungerar Brf Sandvik?

Som bostadsrättsförening följer vi våra egna stadgar och Bostadsrättslagen. Länk till våra stadgar hittar du längre ner på den här sidan. Men svar på de vanligaste frågorna hittar du direkt nedan.

  • Årsmöte hålls ungefär i maj varje år.
  • Motioner (dina förslag till årsmötet) måste lämnas in skriftligt före februari månads utgång. Se detaljer i stadgarna längre ner.
  • Styrelsen har möten ungefär 10 gånger per år och utses av årsstämman.
  • Våra cykelrum kan du köpa tillträde till, kontakta i så fall styrelsen.
  • Våra gästlägenheter kan du hyra, mer info på denna länk.
  • Brf Sandvik är en del av Minnebergs samfällighet.

Nedan hittar du Brf Sandviks stadgar från 2015

Läs mer på Wikipedia

Nedan hittar du några länkar till Wikipedia med mer information om några nyckelfrågor.