Stadsutveckling Alvik östra

Nu finns ett programförslag för Alvik östra för att skapa en mer sammanhållen stadsmiljö vid Alviks strand, Tranebergs strand och delar av Traneberg och Alviks Torg. I förslaget byggs cirka 1800 nya bostäder, en ny skola med bibliotek, ny idrottshall samt förskolor. Promenadstråk längs stranden, torg och parker utvecklas.

Lär mer, se bilder och filmer här:
https://vaxer.stockholm/omraden/stadsutvecklingsomrade-alvik/stadsutveckling-alvik-ostra/