Styrelsen

Brf Sandviks styrelse

Kontakta oss gärna om du har funderingar eller frågor som rör ditt boende i Brf Sandvik!

Manne Seifter, Ordförande
08-25 38 25, mejla till manneseifter@bredband.net

Michael Lennfors, Vice ordförande och Ekonomi
08-25 76 94, mejla till lennfors@gmail.com

Pia Olsson, Ekonomi
070-313 26 99, mejla till pia.olsson@snpac.se

Johan Hägglund, Sekreterare och information
08-26 76 51, mejla till johan.olof.hagglund@gmail.com

Åsa Minoz, Informationsansvarig och vice sekreterare 
072-210 88 26, mejla till asa.minoz@gmail.com

Bruno Einarson, Drift och underhåll
08-526 98 727 , mejla till bruno.einarson@gmail.com

Majvor Wik, Markskötsel
08-795 87 70, mejla till majvor.wik@gmail.com


Tips! Använd info@brfsandvik.se om du ha snabbt svar.

Styrelserummet 114B

Brf Sandvik har styrelserummet i en lokal mellan 114 och 116 med egen ingång från gatan. Skyltat med 114B utanför dörren.

Lokalen går att hyra. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Hur det ser ut med bokning av lokalen kan du se
på sidan Styrelserummet.