Styrelsen

Brf Sandviks styrelse

Kontakta oss gärna om du har funderingar eller frågor som rör ditt boende i Brf Sandvik!

Manne Seifter, Ordförande, kontaktperson port 110
08-25 38 25, mejla till manneseifter@bredband.net

Michael Lennfors, Vice ordförande och Ekonomi
08-25 76 94, mejla till lennfors@gmail.com

Pia Olsson, Ekonomi, kontaktperson port 104 och 108
070-313 26 99, mejla till pia.olsson@snpac.se

Johan Hägglund, Sekreterare och information
08-26 76 51, mejla till johan.olof.hagglund@gmail.com

Åsa Minoz, Information och vice sekreterare, kontaktperson port 112
072-210 88 26, mejla till asa.minoz@gmail.com

Bruno Einarson, Drift och underhåll, kontaktperson port 116
08-526 98 727 , mejla till bruno.einarson@gmail.com

Majvor Wik, Markskötsel, kontaktperson port 114
08-795 87 70, mejla till majvor.wik@gmail.com


Tips! Använd info@brfsandvik.se om du ha snabbt svar.

Styrelserummet 114B

Brf Sandvik har styrelserummet i en lokal mellan 114 och 116 med egen ingång från gatan. Skyltat med 114B utanför dörren.

Lokalen går att hyra. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Hur det ser ut med bokning av lokalen kan du se
på sidan Styrelserummet.