Trivselregler

Parkering

Parkering är endast tillåten på gästparkeringarna i anslutning till parkeringshusen och på stickgatorna till Svartviksslingan. Parkering är förbjuden på föreningens grusade och asfalterade vägar och plattbelagda platser på baksidan av husen med undantag för cirka 15 minuter vid av- och pålastning.

Hundar och katter

Dessa husdjur är förbjudna på gräsmattor, i sandlådor och planteringar inom hela Minnebergsområdet. Vid rastning av hundar och katter måste all avföring plockas upp.

Sopnedkast

Detta får endast användas för väl emballerat hushållsavfall. Inte pizzakartonger, glas, batterier och annat som ska sorteras och lämnas till återvinning.

Material för återvinning

Dessa får INTE slängas i sopnedkasten utan skall lämnas i miljöhuset (mittemot Panncentralen) eller miljörummet (51:an) i Minneberg i rätt sorteringskärl.

Tidningar

Ska kastas i miljörummet (51:an).

Störande ljud

Ljud på hög nivå får inte förekomma i lägenheter eller trappuppgångar efter kl. 21.00.

Om du bygger om lägenheten, annonsera om det i din trappuppgång.

Entrédörrar

Entrédörrar skall hållas stängda och får inte ställas upp längre än nödvändigt.

Dörrarna till vinds- och källarförråd skall alltid hållas låsta.

Utrymningsvägar

Trapphusen från våra lägenheter får absolut inte belamras med brännbara föremål. BARNVAGNAR och CYKLAR eller andra föremål (som bord och blommor) får under inga omständigheter förvaras i trapphusen – våra utrymningsvägar. Det skall vara lätt att hitta ut om ljuset har slocknat. Detta enligt brandmyndigheternas föreskrifter.

Brandvarnare

Brandvarnare är obligatoriskt enligt lag i våra lägenheter och ger en effektiv varning och kan rädda liv vid brand. Kontrollera och byt batteri vid behov.

Filtret i spisfläkten

Detta bör renspolas med jämna mellanrum och gärna rengöras i diskmaskinen.

Vattenskador

Lämna INTE privata disk- och tvättmaskiner i gång då du lämnar din lägenhet.

Droppande kranar

Ska omgående anmälas till HSB:s felanmälan.

Ombyggnad i lägenhet

Kom ihåg att informera dina grannar när du ska bygga om i din lägenhet!

Grannarna hör när någon bygger om. Borra därför under en begränsad tid under dagen:
Vardagar kl 8.00 – 19.00
Lör- och söndagar kl 11.00 – 15.00

Tips! Hyr borrhammare från Panncentralen, så klarar du att borra i de hårda betongväggarna!

Väggarna är stenhårda att borra i. Hyr en kraftfull borrhammare från Panncentralen, så går arbetet både lättare och fortare. Boka på telefon: 25 37 17 mellan kl 07.30 och 08.00

Tvättstugorna

Klockan 7 på morgonen startar elen i tvättstugan och klockan 22 stängs den av. För att tvätta måste en tid bokas via bokningstavlan utanför tvättstugan eller via webben. Om du inte börjat använda din tid inom 30 minuter är det fritt fram för någon annan att ta den tiden.