TV

Com Hem Bas ingår i Hyran

Vi har TV-utbud från Com Hem som betalas av föreningen, det ingår alltså i din avgift till föreningen.

Utbudet varierar men finns på Com Hems hemsida. Utbudet heter Com Hem Bas. Det är kanalerna SVT1, SVT2, TV4, TV6 digitalt och sedan kanal 3,5,7,8,9,10,11 och 12 analogt. Plus några mindre kanaler som finska kanalen.