Andrahandsuthyrning

Med andrahandsuthyrning, eller upplåtelse i andra hand, avses att bostadsrätts­havaren upplåter lägenheten till annan för självständigt brukande. Det spelar ingen roll för om du som har bostaden tar ut hyra för upp­låtelsen eller inte, eller om den som ska bo i andra hand är en närstående.

Vilka regler gäller för andrahandsuthyrning?

  1. Du måste alltid söka och få tillstånd av Brf Sandviks styrelse.
  2. En avgift kommer att tas ut för andrahandsuthyrningen för att täcka föreningens kostnader för hantering av ärendet. Detta beslutades i de nya stadgar som infördes 2015.

Fyll i ansökan om andrahandsuthyrning nedan och mejla till info@brfsandvik.se, lämna till förvaltaren eller någon av styrelsens ledamöter.

Övrig info

Uthyrning via Airbnb och liknande är alltså andrahandsuthyrning

På senare tid har det blivit alltmer populärt bland bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad kortare perioder till turister via Airbnb, eller liknande företag som på internet förmedlar den typen av korttidsboenden.

Tjänster av detta slag har dock ”stött på patrull” i Sverige. Detta sedan hyresnämnden i en dom ansett att semesteruthyrning inte nödvändigtvis är ett giltigt skäl till andrahandsuthyrning.

Uthyrning via Airbnb och liknande är alltså andrahandsuthyrning, även om det endast rör sig om kortare perioder t ex en helg, och andrahandsuthyrning kräver som ni vet styrelsens tillstånd.

Det är alltså viktigt att ni ansöker om styrelsens tillstånd om ni planerar att hyra ut er bostadsrätt över t ex sommarsemestern. Styrelsens inställning till den här typen av andrahandsuthyrning är att som utgångspunkt vara generösa gentemot medlemmar som i ringa omfattning vill hyra ut sin lägenhet; t ex ett par veckor sommartid eller under andra längre ledigheter.

Om det visar sig att någon medlem mer frekvent hyr ut sin bostad till olika personer eller om det uppstår störningar för andra boenden kommer dock föreningarna överväga att ha en mer restriktiv inställning i denna fråga.

Notera att detta är en fråga som varje bostadsrättsförening själv fattar beslut om vilket innebär att skäl att få hyra ut kan värderas olika i olika föreningar. Helt klart är dock att tillstånd måste sökas hos styrelsen innan uthyrning.

Enligt gällande stadgar från 2015 medför denna typ av uthyrning en extra avgift för den som hyr ut.

Se även dokumentet ”Riktlinjer för upplåtelse av Bostadsrätt i andra hand” från HSB för ytterligare information.