Parkering

Här finns information om vad som gäller kring parkering och urlastning inom föreningens mark och närliggande område.

Parkeringsgaragen

Minnebergs Samfällighet har två garage i området, P1 och P2. Det är gemensam kö till parkeringsplats och du kontaktar HSB om du vill ställa dig i kö.

Parkering på gatorna

Kommunen ansvarar för Svartviksslingan. Följ de skyltar och regler som de har uppsatta där.

Parkering på gästparkeringar

Utanför grindarna till garage P1 och P2 finns gästparkeringar. Det finns betalstation för kortbetalning och aktuella tider och priser finns på betalstationen.

Parkering på baksidan utanför port 112, 114 och 116.

Blått område: Parkeringsförbud. 15 minuter för i-urlastning av bil. Mer än 15 minuter ger 650 kr i böter. Länsparkering bevakar.

Parkering i halvcirkeln utanför port 110 och 112

Rött område: Stoppförbud då området räknas som vägkorsning. 1000 kr i böter direkt. (Stockholm stad bevakar). Det pågår en dialog med Stockholms stad med förhoppning om att detta område i framtiden kan få bli klassat som parkeringsförbud istället för stoppförbud.

Gult område: Parkeringsförbud. 5 minuter eller mer ger 650 kr i böter. Stockholms stad bevakar.